Lineage Cheung Lai Chun

 
O Mei mountain
峨嵋山
   
 
白眉上人
Pak Mei
Li Gau (1744-1828)
李玖 Li Jiu
南少林寺
Southern Siu Lam Temple
 
Pak Mei Pai
白眉派 Bai Mei Pai
Wai Chow Li Ga Cyun
惠州李家拳 Huizhou Lijiaquan
Hoi Fung Monk
海豐禪師 Haifeng Sinshi
Hakka Lo Man Cyun
客家流浪拳 - Liuminquan
Guang Hui Sin Shi
廣慧禅師 Kong Wei
Li Yi
李義
Nam Siu Lam Lam Family
南少林林家龍形拳
Lam Shek
林石 Lin Shi
Chuk Fat Wan
竺法雲禪師 Du Fa Yun
Li Meng
李矇
Lam Hap
林合 Lin He
       
Cheung Lai Chun
張禮泉 Zhang Liquan